Trygghet & Trafik

Topp_WP_ecodriving

Eco Driving sparar miljön – OCH pengar!

Sparsam körning, ibland kallad Eco Driving, är en teknik att köra bil som kan ge upp till 20-25 procent lägre bränsleförbrukning. Körteknikens syfte var från början att minska bilismens påverkan på miljön, men får samtidigt den positiva effekten att den är skonsam mot både bil och miljö. Idag lär sig alla nya körkortstagare att köra sparsamt.

De viktigaste delarna för att köra sparsamt:

• Sega inte när du accelererar, öka i stället
hastigheten snabbt och bestämt utan att
överdriva gaspådraget. Använd inte mer än
halv gas.
• Använd ettans växel i max två billängder och
växla sedan upp till tvåan.
• Växla upp tidigt till högsta möjliga växel.
• Hoppa över växlar.
• Planera din körning.
• Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsbegränsningarna.
• Motorbromsa om möjligt i stället för använda
den mekaniska bromsen.
• Undvik tomgångskörning.

Mer information om sparsam körning och hur du kan lära dig körtekniken, hittar du
gronabilister.se och på ecodriving.se.

[Källa: Wikipedia, ecodriving.se, gronabilister.se, str.se.]

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Lämna en kommentar