Trygghet & Trafik

Arkiv för » elbil

Miljöbilspremien på väg att ta slut

Runt 800 bilar till återstår innan pengarna till supermiljöbilspremien är slut. Branschorganisationen Bil Sweden vill att regeringen skjuter till mer pengar så att premien räcker året ut.

Läs mer »


Regeringens elbilssatsning ett misslyckande

Regeringens satsning på elbilar anses av många vara en flopp. Under 2013 köpte endast 141 privatpersoner en supermiljöbil.

Läs mer »


Är det tråkigt med elbil?

Bil av märket Tesla

En fördom man stöter på emellanåt är att elbilar skulle vara tråkiga. Möjligtvis är det något som stämt i det förflutna. Men om du är seriöst intresserad av en bil som i alla fall till större delen drivs av el, […]

Läs mer »


Elbil, laddhybrid och elhybrid

Bilnyckel-med-lov-800

En renodlad elbil saknar avgasrör, ger inga direkta utsläpp under drift och bidrar därför till en bättre luftkvalitet lokalt. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri. Elhybriden har däremot två motorer – […]

Läs mer »