Trygghet & Trafik

Arkiv för » miljöbilar

Tvätta bilen miljövänligt

Tvätta inte bilen på gatan! Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller skadliga kemikalier och föroreningar samt flera typer av tungmetaller. Dessa oönskade ämnen kan avloppsreningsverken inte rena bort.

Läs mer »


Är det tråkigt med elbil?

Bil av märket Tesla

En fördom man stöter på emellanåt är att elbilar skulle vara tråkiga. Möjligtvis är det något som stämt i det förflutna. Men om du är seriöst intresserad av en bil som i alla fall till större delen drivs av el, […]

Läs mer »


”Om fem år kör vi kanske alla på gammal frityrolja”

Ronny Svensson VD för Ynnor AB

Nästan en kvarts miljon svenskar kör någon form av tjänstebil, det vill säga en bil som betalas av arbetsgivaren eller det egna företaget och som användaren deklarerar ett förmånsvärde för i sin deklaration. Tjänstebilen utgör alltså en ganska stor del […]

Läs mer »


”Snart pratar ingen om miljöbilar”

Jakob Lagercrantz Gröna Bilister

Föreningen Gröna Bilister startades redan 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. Ett av föreningens viktigaste syften är att skapa opinion för hållbar bilism. Vi ställde två snabba frågor till föreningens ordförande Jakob Lagercrantz. Hur ser drivkraften ut i dag […]

Läs mer »


Elbil, laddhybrid och elhybrid

Bilnyckel-med-lov-800

En renodlad elbil saknar avgasrör, ger inga direkta utsläpp under drift och bidrar därför till en bättre luftkvalitet lokalt. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri. Elhybriden har däremot två motorer – […]

Läs mer »