Trygghet & Trafik

Arkiv för » startspärr

3 minuter – sen kan bilen vara borta

Bilnycklar

Även om stöldskydden blir bättre så är ligorna som riktat in sig på exklusiva bilar alltid steget före. 3 minuter tar det för en biltjuv att ta sig in och med hjälp av digital teknik överlista startspärrarna. Ännu snabbare går det såklart om man redan har nyckeln till bilen i fråga. Många gånger stjäls bilnyckeln ur hemmen.

Läs mer »


Organiserade ligor bakom nya bilstöldsvågen

Bilnyckel

Stölderna av exklusiva bilar fortsätter att öka och nu har bilstölderna flyttat från Stockholmområdet till södra Sverige.Den senaste trenden är att tjuvarna tar sig in i privatbostäder för att stjäla nyckeln och sedan bilen.

Läs mer »


Biltjuvar överlistar bilarnas låssystem

Med en sk chippad OBD-kontakt har biltjuvarna hittat ett sätt att överlista startspärrsystemen i nya bilar. Bilarna förses sen med ny dokumentation och nya chassinummer för att säljas vidare till intet ont anande kunder i andra länder. Se inslaget från […]

Läs mer »


Så lätt knäcker ligorna bilens startskydd

Startspärren i våra nya moderna bilar har minskat antalet stulna bilar avsevärt de senaste åren. Professionella biltjuvar ligger dock inte på latsidan och metoder för att komma förbi startspärren har utvecklats de senaste åren. Läs mer här »

Läs mer »