Trygghet & Trafik

Arkiv för » stöldskyddsmärkning

3 minuter – sen kan bilen vara borta

Bilnycklar

Även om stöldskydden blir bättre så är ligorna som riktat in sig på exklusiva bilar alltid steget före. 3 minuter tar det för en biltjuv att ta sig in och med hjälp av digital teknik överlista startspärrarna. Ännu snabbare går det såklart om man redan har nyckeln till bilen i fråga. Många gånger stjäls bilnyckeln ur hemmen.

Läs mer »


Lyxbilsstölderna ökar

Samtidigt som statistik visar att antalet bilstölder sjunkit dramatiskt de senaste åren, så ökar nu stölderna av lyxbilar kraftigt. Ett tips för att förhindra att bli bestulen är att stöldskyddsmärka bilrutorna.

Läs mer »


Fler bilar spårlöst borta – stöldskyddsmärkning rekommenderas!

SBM Stöldskyddsmärkning för bil

Du som märkt din bil kan glädjas över att du gjort ett riktigt val. Den senaste statistiken från Trafikförsäkringsföreningen visar nämligen att även om det totala antalet bilstölder minskar, ökar andelen bilar som försvinner spårlöst efter en stöld. Tidigare har […]

Läs mer »


Rör inte min cykel!

Damcykel

Det är bara att konstatera. Cyklar är stöldbegärliga. Just cykelstöld är det absolut vanligaste egendomsbrottet i Sverige, och tillsammans med andra cykeltäta länder som Nederländerna, Danmark och Japan toppar vi den internationella statistiken. Tyvärr är just cykelstölder också ett av […]

Läs mer »