Trygghet & Trafik

Bild på par i bil

Tips till dig som privatleasar

Privatleasing har blivit mycket populärt under senare år och idag rullar omkring 100 000 privatleasade bilar på våra vägar.

Vad ska man tänka på när man privatleasar en bil? Vad är normalt och onormalt slitage? Motorbranschens Riksförbund, MRF, har tagit fram en bred informationsbroschyr ”Privatleasing – att tänka på när du leasar bil” riktad till dig som konsument. Där beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är bra att känna till och saker att tänka på vid återlämnandet. Delar av innehåller visar bilder på vad som är normalt och onormalt slitage.

– Under arbetet med broschyren har samtliga finansbolag som representerar nybilsmärken, och även Bil Sweden, deltagit på olika sätt. Därigenom har vi kunnat få fram en mycket bra och tydlig branschbroschyr, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

Eftersom privatleasing fortfarande är nytt för många och samtidigt har blivit en så populär innehavsform av bil, så har vi sett behovet av att ge kunderna en bredare information än vad som hitintills funnits på marknaden, fortsätter Johan Holmqvist.

Broschyren kan du läsa här »

SBM Försäkring har tagit fram en bra försäkring till dig som privatleasar din bil, SBM BilKlok. Den ger dig både självriskreducering vid skador på bilen och du får juridisk hjälp om du har frågor eller får problem med leasingavtalet. Läs mer om försäkringen SBM BilKlok »

Källa: MRF och SBM Försäkring


Läs även artikeln: 

Med SBM BilKlok får du som privatleasar din bil juristhjälp och trygghet hela vägen 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Kommentarer är stängda för denna artikel.