Trygghet & Trafik

Stockholmstrafik

TMA-skydd räddar både bärgare och förare!

Vissa stora vägar innebär en tuff arbetsmiljö för bärgare, eftersom en del trafikanter kör alldeles för fort vid olycksplatser. Därför behövs TMA-bilar, ”Truck Mountend Attenuator”, bilar med ett skydd som förhindrar allvarliga personskador.

Bilbärgning och service på och vid vägar är farligt! Omgivande trafik medför ständigt en stor risk att bli påkörd. Många förare struntar i att bromsa ner och byta fil. Arbetsmiljöverket kategoriserar därför bärgare som ett högriskyrke. I ett pilotprojekt 2012 krävde myndigheten att bärgningsarbete på hårt trafikerade E4:an i Stockholms län endast fick genomföras om det fanns TMA-bil vid platsen. TMA står för ”Truck Mountend Attenuator” och är ett energiupptagande påkörningsskydd monterat bakom ett fordon, en lastbil eller en traktor. Skyddet kan även monteras på tunga vagnar, om Trafikverkets villkor följs.
− Det handlar om att rädda liv, förklarade Håkan Edén, tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Stockholm, när projektet startade.

Värnar om bärgarnas arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket gjorde inspektioner 2015, som har lett till krav på att arbetsgivaren ska ansvara för att undersöka aktuella risker i varje uppdrag och bedöma var det kan behövas förstärkt skydd.
− Arbetsgivarens ansvar innebär att ständigt se över vilka risker arbetet innebär och därefter vidta de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att jobbet ska utföras på ett säkert sätt, säger Pernilla Niia, enhetschef på Arbetsmiljöverket region väst. De ska också samarbeta med sin personal och skyddsombud kring detta.
Pernilla Niia berättar för Trygghet & Trafik att det finns en del beslut från myndigheten riktade till specifika arbetsgivare om att använda TMA-skydd vid servicearbete på skyddsklassade vägar, främst i Stockholms län. Eftersom bedömningen gjorts att detta skydd är nödvändigt.
− Vi vill att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar och ser till att bärgarna kan jobba säkert, säger Pernilla Niia. TMA-skydd ska användas när det behövs.
När arbetsgivaren värnar om bärgarnas arbetsmiljö och säkerhet kan det innebära att bärgaren inte får lämna sin bärgningsbil och börja hjälpa dig som kallat på assistans, förrän en TMA-bil med krockkudde kommit till platsen. Ingen som bärgar eller servar bilar som krockat eller fått problem ska behöva arbeta med livet som insats.
− Arbetsmiljöverket har gjort bedömningar som grundat sig i Arbetsmiljölagens allmänna krav. De företag som fått besluten ska följa dem, säger Pernilla Niia.
Utförs bärgningar utan tillräckligt skydd kan arbetsgivare få betala böter. I besluten från Arbetsmiljöverket framgår att vite på 100 000 kr är vanligt.

Högre pris ger livsviktig säkerhet
För dig som råkat ut för exempelvis punktering eller motorhaveri på en stor och trafikerad väg, kan en eventuell väntan på TMA-skydd göra att bärgningen tar längre tid. Att ha en extra förare i ett fordon som ger detta skydd innebär också högre kostnader för bärgningen, vilket kan förklara varför en del försäkringspremier blivit dyrare de senaste åren.
Men en stor fördel, som är värd att ha i åtanke, är att TMA-skyddet kan förhindra allvarliga personskador och rädda livet på bärgaren, dig som förare och medtrafikanter. Alla vid olycksplatsen och de som passerar får ta del av denna säkerhetsåtgärd!

Håll rätt hastighet där bärgning pågår
För väg- eller bärgningsarbetare räcker det inte med krockdämpande TMA-skydd. Trafikanter behöver generellt vara mer laglydiga och hålla lägre hastigheter, särskilt vid passage av arbetsområden. Undersökningar visar dock att hastighetsefterlevnaden inte är i linje med nödvändig utveckling för att uppfylla målet för nollvision år 2020.
270 människor förlorade livet i trafiken i Sverige 2016! Samma år fattade regeringen beslut om en nystart för Nollvisionen, ett intensifierat arbete för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Nollvisionen är grunden för landets trafiksäkerhetsarbete.
− Det långsiktiga målet innebär att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth i september 2017.
Säkrare system måste skapas och regelefterlevnaden måste öka. Ett prioriterat område framöver är därför att minska hastighetsöverträdelserna, vilket är Polismyndighetens ansvar att kontrollera.
− För att vi ska nå målen till 2020 och den långsiktiga nollvisionen – måste vi alla bidra, samarbeta och göra vår del i arbetet, framhåller infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Källa: Arbetsmiljöverket, Regeringen, SBM, SVT, Trafikverket

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Kommentarer är stängda för denna artikel.