Skadeanmälan för:
SBM Väghjälp Bil
SBM Väghjälp Person
SBM Väghjälp Husbil
SBM Väghjälp MC

-Vid behov av vägassistans kontakta vår larmcentral hos Viking på +46(0)771 88 89 90.
-Avseende Resestartskydd skall händelsen omedelbart anmälas till SBM, Box 27142,102 52 Stockholm, tfn 0771-615 615

 

Skadeanmälan för: 
SBM BilPlus
SBM BilKlok
SBM Stöldskydd Plus
SBM Stöldskydd Total
SBM Bilnyckelförsäkring
SBM Stöldskydd Bil
SBM Stöldskydd Bil och Bilnyckel
SBM Nyckelförsäkring MC

SBM Skadeanmälan 2018-02-01 » (blankett i pdf-format)

 

Skadeanmälan för:
SBM Vård & Krishjälp med olycksfallsförsäkring vid trafikolycka
Anmälan om olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning ska göras till SBM Kundservice på 0771-615 615 för vidarebefordran till Trygg-Hansa snarast möjligt.


Skadeanmälan för:
SBM Självriskreducering vid bilglasskada
Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål till Carglass tfn 0771-575 575 eller www.carglass.se. Åk därefter in till den verkstad du fått hänvisad av Carglass och få din skada bedömd och åtgärdad. Carglass eller hänvisad partner sköter hela skadehanteringen med ditt försäkringsbolag. Carglass eller hänvisad partner gör även anmälan till SBM så att du slipper utlägg för självrisken.


Skadeanmälan för:
SBM HemKlok
Skada ska anmälas direkt till larmnummer till HemGaranti 24, tel 08-597 918 55 
Alternativt maila till info [at] sbmforsakring.se eller kundtjanst [at] hemgaranti24.se


Skadeanmälan för: 
Vägassistans Premium Dekra
-Vid behov av vägassistans kontakta vår larmcentral hos Viking på +46(0)771 88 89 90.
-Avseende Reparation använd blanketten nedan:
Skadeanmälan Vägassistans Premium Dekra Reparation 2016-04-01» 
(blankett i pdf-format)
-Avseende Resestartskydd skall händelsen omedelbart anmälas till 
SBM, Box 27142,102 52 Stockholm, tfn 0771-615 615 

  

 

Behöver du hjälp får du gärna kontakta vår Kundservice på 0771-615 615 eller info [at] sbmforsakring.se.

PS! När det gäller anmälning av skada finns alltid fullständig informationen om vart du vänder dig och vad du behöver bifoga i villkoren på ditt försäkringsbevis.

 

Länk till Polisens hemsida där man kan anmäla stöld och förlust  »

 

 

Sammanfattning:  <p>Anv&auml;nd denna blankett n&auml;r din anm&auml;lan g&auml;ller <u>skada p&aring; vindruta, st&ouml;ld av bil eller cykel, f&ouml;rlust av bilnyckel/mc-nyckel, missad resestart, st&ouml;ld av airbag och skada vid inbrottsf&ouml;rs&ouml;k f&ouml;r T&ouml;md bil.</u></p>