Kundservice

De vanligaste frågorna just nu

Hanteringen av ett försäkringsärende tar ca tre veckor efter det att korrekt och fullständigt underlag skickats in.

Leveranstiden är ca 14 dagar efter beställning.

Alla försäkringar har ett erbjudande om förlängning, betalar du inte detta så upphör försäkringen att gälla.

Generellt följer alltid SBM:s försäkringar bilen. Vid ägarbyte går försäkringen över till den som står som ny ägare av det försäkrade fordonet.

SBMs försäkringsprodukter har ingen självrisk.

Gå in och hämta vårt skadeformulär under rubriken Skadeanmälan här nedan. Där hittar du all information du behöver.
Generellt gäller att alla skador omedelbart skall skadeanmälas till SBM, Box 27142, 102 52 Stockholm.
Titta i dina gällande villkor under rubriken "Åtgärder vid skada" för mer information.


För en del av våra produkter behöver du göra en polisanmälan på den ort där skadan inträffat. Till skadeanmälan skall polisanmälan, kvitto eller ditt försäkringsbolags skaderegleringsbeslut bifogas om så krävs enligt försäkringsvillkoren. Dessutom ska du ange ett kontonummer för utbetalning av ersättning. För att få fullständig information gällande din försäkring, gå in under Skadeanmälan eller läs i dina försäkringsvillkor.

Övriga frågor och svar

Generellt börjar alla SBM:s försäkringar gälla när avtal tecknas, i enlighet med de villkor som finns här på hemsidan och som du som kund får i ditt försärkingsbevis/brev. Försäkringsperiod framgår alltid av ditt försärkingsbevis/brev. Vid nytecknande av försärking börjar avtalet gälla då SBM tar emot ordern av försäkringen/produkten.

Förnyad/förlängd försäkring börjar gälla när tidigare försärkingsperiod avslutas. Försäkringsperiod framgår alltid av det försäkringsbevis/brev som skickas ut i samband med förnyelse/förlängning av försäkring.

Premien för betald försäkring återbetalas inte, eftersom försäkringen går över till den nya ägaren per automatik.

Om du har SBM Väghjälp och skulle få problem ringer du SBM Väghjälps larmnummer: 0771-88 89 90. Var beredd att ange uppgifter som registreringsnummer, felets art samt var någonstans fordonet befinner sig.

SBM Väghjälp når du dygnet runt alla dagar i veckan på tel: 0771 88 89 90.

Bilen kan vara märkt sedan tidigare antingen hos bilhandlaren eller av tidigare ägare.

Enligt distanshandelslagen har man rätt att returnera en vara inom 14 dagar, efter 14 dagar anses köpet som accepterat.

Returnera produkten i obruten förpackning.

Är försäkringen förbrukad och du måste byta ruta, krävs det att du tecknar en ny försäkring.

Har du däremot stöldskyddsförsäkringen kvar så kontakta SBM kundservice så skickar vi kostnadsfritt ny märkning till enstaka rutor.

Har nycklarna en SBM nyckelbricka och postas skickas de till SBM. Man kan naturligtvis höra av sig till SBM Kundservice och se om vi fått in nycklarna. Returtjänsten är dock inte aktiv längre.

Skadeanmälan

View all FAQs