Kundservice

Är du inte nöjd?

Om du inte är nöjd med SBM Försäkrings förmedling eller har andra synpunkter eller frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771 615 615 eller via mail info [at] sbmforsakring.se.

Du har även möjlighet att lämna klagomål direkt till vår klagomålsansvarig via den här mailadressen:
klagomalsansvarig [at] sbmforsakring.se

 

Vanliga frågor

Hanteringen av ett försäkringsärende tar ca tre veckor efter det att korrekt och fullständigt underlag skickats in.

Om du har SBM Väghjälp och skulle få problem ringer du SBM Väghjälps larmnummer: 0771-88 89 90. Var beredd att ange uppgifter som registreringsnummer, felets art samt var någonstans fordonet befinner sig.

SBM Väghjälp når du dygnet runt alla dagar i veckan på tel: 0771 88 89 90.

Inom 14 dagar efter beställningstillfället får du ditt försäkringsbevis.

När försäkringsperioden närmar sig slutdatum får du ett erbjudande om att förnya din försäkringsperiod.
Väljer du att inte betala, så upphör försäkringen att gälla.

SBMs försäkringsprodukter har ingen självrisk.

Enligt distanshandelslagen har man rätt att returnera en vara inom 14 dagar, efter 14 dagar anses köpet som accepterat.

Returnera produkten i obruten förpackning.

Är försäkringen förbrukad och du måste byta ruta, krävs det att du tecknar en ny försäkring.

Har du däremot stöldskyddsförsäkringen kvar så kontakta SBM kundservice så skickar vi kostnadsfritt ny märkning till enstaka rutor.

Du hittar vårt skadeformulär under rubriken Skadeanmälan här nedan. Där hittar du all information du behöver. 

Generellt gäller att alla skador omedelbart skall anmälas till
SBM Försäkring AB, Box 27142, 102 52 Stockholm,
mail: skadehantering [at] sbmforsakring.se.

Titta i dina gällande villkor under rubriken "Åtgärder vid skada" för mer information.

 

För en del av våra försäkringar behöver du göra en polisanmälan på den ort där skadan inträffat. Till skadeanmälan skall polisanmälan, kvitto eller ditt försäkringsbolags skaderegleringsbeslut bifogas om så krävs enligt försäkringsvillkoren. Dessutom ska du ange ett kontonummer för utbetalning av ersättning. För att få fullständig information gällande din försäkring, gå in under Skadeanmälan eller läs i dina försäkringsvillkor.

Skadeanmälan

View all FAQs