Ersättning upp till 3 000 kr

Få upp till 3 000 kr i ersättning för stöld, brand, maskin- eller vagnskada.

Rättsskydd med juridisk hjälp

Blir det en tvist vid återlämnande av din leasingbil finns ett rättsskydd på upp till 1 miljon kronor per år.

Hyrbil utomlands

Upp till 5 000 kr i ersättning om du får en skada på hyrbil utomlands.

Hjälp och ersättning när du behöver det som mest

Ersättning för självrisk upp till 3 000 kr

När du behöver använda din bilförsäkring ersätter vi dig för din självrisk upp till 3 000 kr.

Juridisk hjälp och 1 miljon kronor i rättsskydd

  • Juridisk rådgivning: Upp till 15 h hjälp med avtalstolkning vid eventuell tvist med leasingföretaget
  • Stöd vid skada: En jurist står på din sida vid tvister i sakförsäkringsärenden om du blir nekad ersättning
  • Rättsskydd: En jurist hjälper dig att driva en rättsprocess om det uppstår en tvist när du lämnar tillbaka bilen. Gäller för ombudskostnader upp till 1 miljon kronor. 

Självriskreducering för hyrbil utomlands

Få ersättning upp till 5 000 kr för självrisk när du hyr bil utomlands.

Extra trygghet för din leasingbil

Få extra ersättning från oss om din leasingbil råkar ut för:

  • inbrott, skadegörelse, stöld
  • brand
  • maskinskada
  • en plötslig och oförutsedd händelse som täcks av din ordinarie bilförsäkring.

Juridisk hjälp 

Om det uppstår en tvist mellan dig och leasingbolaget när du ska lämna tillbaka bilen - då står vi på din sida och kan även driva din rättsprocess. Erfarna jurister hjälper dig även med avtalstolkning och rådgivning när du behöver.

Så tycker våra kunder