4 försäkringar för endast 99 kr/mån

Med Bilplus får du ersättningar upp till 60 000 kr för dyra utgifter som kan drabba din bil: Självrisker, stenskott, förlorade hem- och bilnycklar m.m. BilPlus tecknas när du redan har en bilförsäkring och ersätter betald självrisk, innehåller försäkring för alla rutor, nycklar och stöld – oavsett bil.

 • Bilskada: Slipp 3 000 kr i självrisk. Gäller vid t.ex. parkeringsskada, viltolycka, kollision eller maskinskada.
 • Glas och stenskott: Slipp 3 000 kr i självrisk. Gäller bilens alla rutor!
 • Stöld: Få 20 000 kr extra vid bilstöld – oavsett bil.
 • Nycklar: Få 5 000 kr i ersättning för bilnycklar och 25 000 kr för hemnycklar.

Minska kostnaderna

Få upp till 60 000 kr i ersättning för t.ex. bil- och maskinskada, parkeringsskada, stenskott, stöld och förlorade nycklar.

Oavsett bil eller försäkring

BilPlus tecknas när du redan har en bilförsäkring och är ett perfekt komplement för att minska dyra utgifter – oavsett bil

Gäller i hela Europa

När du får en skada i ett land som är anslutet till Gröna Kortet-systemet får du minst lika bra hjälp och ersättningar som om att du hade befunnit dig i Sverige.

Upp till 60 000 kr i ersättningar för din bil

Om du råkar ut för en skada på bilen måste du oftast betala självrisk, även om du har en halv- eller helförsäkrad bil eller om din vagnskadegaranti fortfarande gäller. Med Bilplus sänker eller eliminerar du självrisken vid de flesta skador och du får möjlighet att direkt ta hand om skadan utan onödiga extra kostnader. Bilplus är helt enkelt det bästa komplementet till din vanliga bilförsäkring.

BilPlus ersätter:

 • Bilskada: 3 000 kr

När du har halv-/helförsäkrad bil eller vagnskadegaranti ersätter vi självrisken med upp till 3 000 kr. Exempelvis när du råkar ut för en parkeringsskada, viltolycka, kollision eller maskinskada.

 • Reparera eller byt din vindruta vid stenskott: 3 000 kr. 

Vi ersätter din självrisk med upp till 3 000 kr. Vi täcker bilens alla fönsterrutor - inte bara vindrutan!

 • Förlorad bilnyckel: 5 000 kr

 Vi ersätter din självrisk med upp till 5 000 kr för att ta fram nya bilnycklar och koda om startspärren i din bil.

 • Bilstöld 20 000 kr

Om du blir bestulen på bilen ges ersättning med upp till 20 000 kr.

 • Hyrbil utomlands: 5 000 kr

Vi ersätter självrisken med upp till 5 000 kr om din hyrbil utomlands skadas .

 • Bonus! Förlorade hemnycklar: 25 000 kr

 Om du tappat eller blivit bestulen på nycklar till din eller anhörigs bostad ersätts låsbyte med upp till 20 000 kr och nya nyckalar med upp till 5 000 kr. 

Undvik dyra självrisker

När det kommer till bilar kan kostnaden för självrisken för privatägda bilar variera mycket. Det kan röra sig om allt från några hundralappar till flera tusen kronor. Därför kan en skada på bilen slå hårt mot privatekonomin. Med en självriskförsäkring för bilen får du en extra försäkring som ger stöd när det behövs som mest. Det gör att du kan koppla av och sluta oroa dig för att ekonomin inte ska gå runt vid en olycka.

Så tycker våra kunder

Vanliga frågor om BilPlus

När har jag rätt till ersättning?

 • BilPlus reducerar betald självrisk orsakad av stöld, brand, maskinskada eller annan plötslig och oförutsedd händelse som täcks av din ordinarie bilförsäkring/vagnskadegaranti. Högsta ersättningsbelopp är 3 000 kr per försäkringsperiod.
 • BilPlus reducerar betald självrisk för hyrbil utomlands om du hyr personbil av auktoriserat hyrbilsföretag. Försäkringen ersätter upp till 5 000 kr per försäkringsperiod.
 • BilPlus reducerar betald självrisk för stenskott med högst 3 000 kr per försäkringsperiod.
 • BilPlus ersätter kostnader och olägenheter i samband med ersättningsbar stöld av bil där bilförsäkringen ersatt den stulna bilen. Försäkringen lämnar ersättning med 20 000 kr per försäkringsperiod.
 • BilPlus ersätter förlust av nycklar till bostadshus, fritidshus, hänglås klass 2 samt bilnyckel med högst 20 000 kr per försäkringsperiod där högsta ersättning för omkodning av lås, byte av hänglås och ny bilnyckel är 5 000 kr vardera.

Ersätter BilPlus en vanlig bilförsäkring?

Nej, BilPlus är en tilläggsförsäkring till din bilförsäkring som reducerar eller eliminerar självrisken som du annars hade behövt betala när du nyttjar din bilförsäkring.

Gäller BilPlus utomlands?

Försäkringen gäller i alla europeiska länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

 • Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen börjar att gälla samma dag som den tecknas.
 • Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringsperioden är 12 månader från tecknande men du kan under försäkringsperioden säga upp försäkringen om du t.ex. säljer din bil. Vid försäkringsperiodens slut får du ett erbjudande om att förnya din försäkring.

Finns det något som BilPlus inte täcker?

Vår försäkring BilPlus är en generös och omfattande tilläggsförsäkring, men det finns vissa undantag där försäkringen inte gäller. Nedan följer exempel på vad försäkringen inte täcker som kan vara bra att känna till.

 • Skada reglerad av bilförsäkringens räddningsförsäkring.
 • Skada på hyrbil hyrd i Sverige.
 • Skada på hyrd specialbil som exempelvis sportbil, terräng- eller upplevelsefordon.
 • Skada som avböjts av bilförsäkringen.
 • Skada där ersättningsbeloppet från bilförsäkringsbolaget inte överstiger självrisken.
 • Försäkringen gäller för dig som ägare av bilen och annan person som använder fordonet med ditt tillstånd, försäkringen gäller inte för skada som uppstår när fordonet används yrkesmässigt.