Ersätter självrisken

Ersättning av självrisk vid t.ex. bil-/maskinskada, stenskott eller förlorad bilnyckel. Vid bilstöld ersätter vi upp till 20 000 kr.

Gäller även hemnycklar

Ersättning upp till 25 000 kr om du tappat eller blivit bestulen på nycklar till din eller anhörigs bostad.

Gäller i hela Europa

När du får en skada i ett land som är anslutet till Gröna Kortet-systemet.

Ersättning när du som bäst behöver den

Med vår försäkring BilPlus sänker eller eliminerar du självrisken vid de flesta skador på din privatägda bil. Det ger dig möjlighet att direkt ta hand om skadan utan onödiga extra kostnader.

 • Bilskada: 3 000 kr
  • Exempelvis parkeringsskada, viltolycka, kollision eller maskinskada. Om du råkar ut för en skada som täcks av din ordinarie bilförsäkring ersätter vi självrisken med upp till 3 000 kr.
 • Reparera eller byt din vindruta vid stenskott: 3 000 kr. 
  • Vi ersätter din självrisk med upp till 3 000 kr (med skadehantering hos Carglass). Vi täcker alla bilens rutor - inte bara vindrutan!
 • Förlorad bilnyckel: 5 000 kr
  •  Vi ersätter din självrisk med upp till 5 000 kr för att ta fram nya bilnycklar och koda om startspärren i din bil.
 • Bilstöld 20 000 kr
  • Om du blir bestulen på bilen ges ersättning med upp till 20 000 kr.
 • Hyrbil utomlands: 5 000 kr
  • Vi ersätter självrisken med upp till 5 000 kr om din hyrbil utomlands skadas .
 • Bonus! Förlorade hemnycklar: 25 000 kr
  •  Om du tappat eller blivit bestulen på nycklar till din eller anhörigs bostad ersätts låsbyte med upp till 20 000 kr och nya nyckalar med upp till 5 000 kr.