20 000 kr privatägd bil

Vi betalar dina självrisker på din ordinarie bilförsäkring när du drabbas av parkeringsskador, inbrott, kollisioner m.m.

20 000 kr hyrbil utomlands

Det kan vara läskigt med hyrbil utomlands men med självriskförsäkring slipper du oroa dig. Vi betalar självriskerna.

Ett perfekt komplement

Självriskförsäkring tecknas när du redan har en bilförsäkring och är ett komplement för att minska dyra utgifter som kan uppstå med din bil.

Upp till 20 000 kr i ersättning

Bilägande kan vara dyrt, det vet vi, inte minst självrisken på din bilförsäkring. Med självriskförsäkring slipper du betala självriskerna, de betalar vi vid t.ex:

 • Parkeringsskador
 • Glasskador och stenskott
 • Kollision och viltolyckor
 • Förlust av nyckel
 • Maskinskada
 • Inbrott, stöld, brand m.m.
 • Bonus! Du får ytterligare 20 000 kr för hyrbil utomlands.

 Försäkringen ersätter din självrisk på din privatägda bil* upp till 20 000 kr samt ytterligare 20 000 kr för hyrbil utomlands, per försäkringsperiod (12 månader).

*Försäkringen gäller privatägd bil yngre 10 år. Försäkringen gäller ej husbilar, släp- och husvagnar, fordon över 3,5 ton, yrkesfordon (t.ex. taxi), företagsleasade eller kommersiella fordon, terräng- eller tävlingsfordon.

Teckna självriskförsäkring

Ersättning oavsett halv- eller helförsäkring eller vagnskadegaranti

Om du råkar ut för en skada på bilen måste du oftast betala dyra självrisker som kan uppgå till flera tusen kronor, oavsett om du har en halv- eller helförsäkrad bil eller om din vagnskadegaranti fortfarande gäller. Med SBMs självriskförsäkring slipper du betala självriskerna och får möjlighet att direkt ta hand om skadan utan onödiga extrakostnader.

Försäkringen ersätter alla självrisker oavsett skada din bil drabbas av, så länge skadan är reglerad och godkänd av din ordinarie bilförsäkring samt medför en självrisk.

Stora besöksparkeringar, garage, grannar...

En olycka sker så lätt. Kanske inte alltid osakad av dig själv utan ibland av personen som parkerar bredvid eller passerar din bil. Självriskerna för privatägda bilar kan uppgå till flera tusen kronor vilket snabbt kan göra bilägandet oväntat dyrt med trista extrakostnader.

Med en självriskförsäkring slipper du betala självriskerna, när en skada uppstår betalar vi din självrsiken. Även om det är bilen bredvid som ger dörrslag, repor eller om dina nycklar försvinner, du får maskinskada eller problem med hyrbilen utomlands. Med SBM kan du känna dig trygg - hela vägen upp till 40 000 kr.

Slipp självriskerna

VANLIGA FRÅGOR OM SJÄLVRISKFÖRSÄKRING

Vem kan teckna självriskförsäkring?

Självriskförsäkring Bil Total kan tecknas av privatpersoner som är folkbokförda i Sverige. Vid tidpunkten för tecknandet ska den försäkrade ha sin bostad och huvudsakliga dygnsvila i Sverige.

Ditt fordon är:

 • Privatkörd personbil eller lätt lastbil
 • Minst halvförsäkrad
 • Yngre än 10 år
 • Väger max 3,5 ton

 

 

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

 

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen ersätter betald självrisk i samband med exempelvis stöld, brand, maskinskada eller annan plötslig och oförutsedd händelse som ersatts av den ordinarie bilförsäkringen.

 • Försäkringen ersätter betalda självrisker på privatkörd personbil eller lätt lastbil med högst 20 000 kr per försäkringsperiod (12 månader)
 • Försäkringen ersätter betalda självrisker på personbil som hyrts utanför Sveriges gränser med högst 20 000 kr per försäkringsperiod (12 månader) 

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren

Ersätter försäkringen en vanlig bilförsäkring?

Nej, Självriskförsäkring Bil Total är en tilläggsförsäkring till din bilförsäkring som reducerar eller eliminerar självrisken som du annars hade behövt betala när du nyttjar din bilförsäkring.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag du tecknar den.

Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringsperioden är 12 månader från tecknande men du kan under försäkringsperioden säga upp försäkringen om du t.ex. säljer din bil. Vid försäkringsperiodens slut får du ett erbjudande om att förnya din försäkring.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren

När kan jag nyttja försäkringen?

Du kan nyttja försäkringen om du har en ordinarie bilförsäkrining, som är minst en halvförsäkring. För att anmäla skada fyller du i vår digitala skadeanmälan.

Vid nyteckning gäller försäkringen med en kvalificeringstid på 30 dagar. Det vill säga att försäkringsskyddet gäller för skador som inträffar först efter kvalificeringstiden. Kvalificeringstid tillämpas inte vid förnyelse. Vid försäkringstidens utgång erbjuds kunden årsvis förnyelse, om inte annat framgår av försäkringsavtalet eller omständigheterna.

 

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Gäller försäkringen utomlands?

För din privatägda personbil eller lätt lastbil gäller försäkringen i alla europeiska länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet och vid färd mellan dessa länder. Vilka länder som ingår i Gröna Kort-Systemet framgår av www.tff.se.

Gäller försäkringen när jag hyr bil utomlands?

Ja, försäkringen gäller när du hyr personbil utomlands. Försäkringen ersätter betald självrisk i samband med att skada på den hyrda bilen reglerats av uthyrningsföretagets försäkringsbolag. Notera att försäkringen inte gäller för skada på hyrbil hyrd i Sverige.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen Självriskförsäkring Bil Total är en generös och omfattande tilläggsförsäkring, men det finns vissa undantag där försäkringen inte gäller. Nedan följer exempel på vad försäkringen inte täcker som kan vara bra att känna till.

 • Försäkringen täcker inte kostnader som är lägre än självrisken för din ordinarie fordonsförsäkring/vagnskadegaranti.
 • Skada på hyrbil hyrd i Sverige.
 • Skada på hyrbil äldre än 10 år.
 • Skada på hyrd specialbil, som sportbil, limousine, terräng- eller
 • upplevelsefordon

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Nedan följer exempel på vad som inte ingår i försäkringen.

 • Fordon vars totalvikt överstiger 3 500 kg.
 • Fordon i yrkesmässig trafik.
 • Företagsleasade fordon.
 • Skada som inträffar under de första 30 dagarna efter nyteckning

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Behöver jag betala någon självrisk?

Nej, försäkringen gäller utan självrisk.

Vad behöver jag som tecknar tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid och anmäla inträffad skada utan dröjsmål till SBM Försäkring.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du kan anmäla din skada genom att göra en digital skadeanmälan via vår hemsida.

Gå till skadeanmälan  

Varför behöver jag ha en självriskförsäkring?

Om du råkar ut för en skada på bilen måste du oftast betala självrisk, även om du har en halv- eller helförsäkrad bil eller om din vagnskadegaranti fortfarande gäller. Med en självriskförsäkring sänker eller eliminerar du självrisken vid de flesta skador och du får möjlighet att direkt ta hand om skadan utan onödiga extra kostnader.