Ersättning upp till 3 000 kr

Få upp till 3 000 kr i ersättning för stöld, brand, maskin- eller vagnskada.

Hyrbil utomlands

Upp till 5 000 kr i ersättning om du får en skada på hyrbil utomlands.

Gäller i hela Europa

När du får en skada i ett land som är anslutet till Gröna Kortet-systemet får du minst lika bra hjälp och ersättningar som om att du hade befunnit dig i Sverige.

Ersättning när du nyttjar din bilförsäkring

Upp till 3 000 kr på privatägd bil 

När du behöver använda din bilförsäkring får du upp till 3 000 kr extra för betald självrisk.
Extra ekonomisk trygghet om du råkar ut för en skada orsakad av:

  • Stöld
  • Brand
  • Maskinskada
  • Annan plötslig och oförutsedd händelse som täcks av din ordinarie fordonsförsäkring/vagnskadegaranti

Upp till 5 000 kr på hyrbil utomlands

Försäkringen gäller även om din hyrbil får en skada när du är utomlands, om du ersätts av hyrbilsföretagets försäkringsbolag. Då kan du få upp till 5 000 kr i ersättning. 

 

Så tycker våra kunder