Om du inte är nöjd med SBM Försäkrings förmedling eller har andra synpunkter eller frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771 615 615.

Du har även möjlighet att lämna klagomål direkt till vår klagomålsansvarig via den här mailadressen:
klagomalsansvarig [at] sbmforsakring.se