Du hittar vårt skadeformulär under rubriken Skadeanmälan här nedan. Där hittar du all information du behöver. 

Generellt gäller att alla skador omedelbart skall anmälas till
SBM Försäkring AB, Box 27142, 102 52 Stockholm,
mail: skadehantering [at] sbmforsakring.se.

Titta i dina gällande villkor under rubriken "Åtgärder vid skada" för mer information.

 

För en del av våra försäkringar behöver du göra en polisanmälan på den ort där skadan inträffat. Till skadeanmälan skall polisanmälan, kvitto eller ditt försäkringsbolags skaderegleringsbeslut bifogas om så krävs enligt försäkringsvillkoren. Dessutom ska du ange ett kontonummer för utbetalning av ersättning. För att få fullständig information gällande din försäkring, gå in under Skadeanmälan eller läs i dina försäkringsvillkor.