Är försäkringen förbrukad och du måste byta ruta, krävs det att du tecknar en ny försäkring.

Har du däremot stöldskyddsförsäkringen kvar så kontakta SBM kundservice så skickar vi kostnadsfritt ny märkning till enstaka rutor.