När försäkringsperioden närmar sig slutdatum får du ett erbjudande om att förnya din försäkringsperiod.
Väljer du att inte betala, så upphör försäkringen att gälla.