Ersättning upp till 3 000 kr

Få upp till 3 000 kr i ersättning för stöld, brand, maskin- eller vagnskada.

Rättsskydd med juridisk hjälp

Om det blir en tvist vid återlämnade av din leasingbil finns ett rättsskydd på upp till 1 miljon kr, samt 15 timmars juridisk hjälp.

Hyrbil utomlands

Upp till 5 000 kr i ersättning om du får en skada på hyrbil utomlands.

Extra ekonomisk trygghet

Få extra ersättning från oss om din leasingbil råkar ut för:

  • inbrott, skadegörelse, stöld
  • brand
  • maskinskada
  • en plötslig och oförutsedd händelse som täcks av din ordinarie bilförsäkring.

Juridisk hjälp 

Om det uppstår en tvist mellan dig och leasingbolaget när du ska lämna tillbaka bilen - då står vi på din sida och kan även driva din rättsprocess. Erfarna jurister hjälper dig även med avtalstolkning och rådgivning när du behöver.