Trygghet & Trafik

Micke Ohlsson

Expertens bästa råd vid blixthalka!

Micke Ohlsson är professionell tävlingsförare, VD på MOM Events & Förarcoaching AB och delägare i Ljungbyheds Trafikövningsplats. Han är ansvarig över instruktörer och utbildningskoncept.

Vilket är det vanligaste felet många gör vid halkkörning?
– Det vanligaste felet är att folk inte sänker hastigheten efter det grepp som finns i vägbanan.
– Det behöver inte vara is, för att det ska vara halt. Det räcker att vägbanan är våt, så har vi ett kraftigt reducerat grepp.

Vilka är dina bästa råd för att hantera blixthalka?
– Det viktigaste är att ha koll på yttertemperaturen, så du kan förutse halkan innan den inträffar.
– Hastigheten är det förrädiska när blixthalka uppstår. Det handlar om att köra försiktigt och anpassa hastigheten efter rådande väglag, så minskar risken för olyckor drastiskt!

Läs mer: Undvik olycka vid blixthalka! 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Kommentarer är stängda för denna artikel.