Betald väghjälp

Hjälp på plats vid t.ex. punktering, motorstopp, olycka eller starthjälp ersätts upp till 1 500 kr.

Betald bärgning

Behöver din bil bärgas eller köras till närmsta verkstad? Den kostnaden tar vi, upp till 1 500 kr.

Alltid 0 kr i självrisk

Vi tar kostnaden. Du betalar aldrig någon självrisk för din försäkring Väghjälp Smart.

Därför är det bra att ha Väghjälp Smart

Väghjälp Smart är framtagen för dig som vill minska kostnader som tillkommer vid väghjälp, assistans och bärgning av din bil. 

Att bli ståendes längs vägen med bilen är ett riktigt irritationsmoment som ofta leder till att hjälp från ett assistansbolag behövs, den hjälpen kan kosta mycket. Med Väghjälp Smart får du ersättning upp till 1 500 kr per skadetillfälle för den hjälp du behöver tillkalla vid t.ex. olycka, punktering, urladdat batteri, bränslebrist, starthjälp, motorhaveri, låsöppning, kollision eller tekniska fel.

Ta dig hela vägen fram, men inte till vilket pris som helst.

Teckna Väghjälp Smart

En mer omfattande vägassistans

Nyfiken på vad som ingår i en mer omfattande väghjälpsförsäkring? Med Väghjälp Bil och Premium får du en utökad försäkring där du kan få sammanlagt upp till 72 000 kr i ersättning. Utöver det som ingår i Väghjälp Smart kan du få:

 • Ersättning vid missad avgång med tåg, flyg eller båt
 • Ersättning för hyrbil, hotell eller hemresa
 • Ersättning för borttappade bilnycklar eller nycklar som behöver kodas om
 • Ersättning vid feltankning
 • Hjälp vid driftstopp på tillkopplat släp eller husvagn
 • Täcker kostnad för TMA-bil

 

Läs mer om Väghjälp Bil och Premium

Så fungerar Väghjälp Smart

Väghjälp Smart ersätter assistanskostnader upp till 1 500 kr i hela Europas Gröna Kortområde - oavsett vem som kör bilen.

 • Har du en ordinarie bil- eller assistansförsäkring som täcker räddnings- och bärgningsmoment ersätter vi dig för den självrisk du betalar när du nyttjar din ordinarie försäkring, dvs vi betalar din självrisk upp till 1 500 kr.
 • Om du inte har assistans och bärgning i din ordinarie försäkring så kommer du behöva ringa till valfritt assistansbolag. Vi ersätter därefter kostnaden för räddnings- och bärningsmomentet upp till 1 500 kr per skadetillfälle.

 

Försäkringen gäller driftstopp som uppstår vid t.ex. olycka, punktering, urladdat batteri, bränslebrist, starthjälp, motorhaveri, låsöppning, kollision, tekniskt fel m.m. Undantagen i försäkring framgår i villkoren (försäkringen gäller t.ex. inte om du kör påverkad eller bryter trafikregler). 

Teckna Väghjälp Smart

Vem kan teckna Väghjälp Smart?

Du behöver vara folkbokförd privatperson i Sverige och din bil behöver vara nyare än 15 år när du tecknar försäkringen. Bilen får max väga 3,5 ton. Försäkringen gäller oavsett vem som kör bilen - i hela Europas Gröna Kortområde. När du tecknar försäkringen så anger du reg-numret för den bil du önskar försäkra.

Väghjälp Smart, en smart försäkring som passar alla privatägda bilar*.

*Försäkringen gäller inte för fordon i yrkesmässig trafik, t.ex. taxi, budbilar, körskolebilar, fordon för korttidsuthyrning, militärfordon samt fordon som deltar i tävlingsverksamhet.

 

VANLIGA FRÅGOR OM VÄGHJÄLP SMART

Vem kan teckna Väghjälp Smart?

Du behöver vara folkbokförd privatperson i Sverige och din bil behöver vara nyare än 15 år när du tecknar försäkringen. Bilen får max väga 3,5 ton.

Varför ska jag teckna en Väghjälpsförsäkring om jag redan har en halv-/helförsäkring?

Ett ofrivilligt driftstopp kan ske när som helst och kan innebära stora kostander. Väghjälp Smart är framtagen för dig som vill minska kostnader som tillkommer vid väghjälp, assistans och bärgning av din bil. Har du en ordinarie bil- eller assistansförsäkring som täcker räddnings- och bärgningsmoment ersätter vi dig för den självrisk du betalar när du nyttjar din ordinarie försäkring, upp till 1 500 kr.

När börjar försäkringen för min bil att gälla?

Försäkringen för din bil börjar att gälla redan dagen efter att du köpt den. Startdatumet framgår även i ditt försäkringsbrev du fått skickat till dig efter köp.

Gäller försäkringen för fordonet eller personen som står på bilen?

Försäkringen gäller för försäkringstagaren, annan person som använder fordonet med ägarens tillstånd och de som vid skadetillfället är passagerare i det försäkrade fordonet.

I vilka länder gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i alla europeiska länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet och färd mellan dessa länder. Vilka länder som ingår i Gröna Kort-Systemet framgår av www.tff.se.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för privatägd personbil, angiven i försäkringsbeskedet, som vid nyteckningstillfället var yngre än 15 år. Försäkringen gäller för plötsligt och oförutsett driftstopp under resa utanför hemmet med bilen.

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen ersätter betald självrisk som avser räddningsskada, ersatt av annan försäkring. Om räddnings/bärgningsmomentet inte ingår i bilens försäkring lämnar försäkringen ersättningen för betald räddning/bärgning.

Behöver jag betala någon självrisk?

Nej, försäkringen gäller utan självrisk.

När gäller försäkringen?

Försäkringsperioden är 12 månader om inget annat anges i försäkringsbeskedet och gäller från den dag avtalet ingicks med SBM Försäkring. Vid försäkringstidens utgång erbjuds kunden årsvis förnyelse om inte annat framgår i försäkringsavtalet.

Vad får jag för ersättning?

Försäkringen ersätter betald självrisk som avser räddningsskada, ersatt av annan försäkring. Om räddnings/bärgningsmoment inte ingår i bilens försäkring lämnar försäkringen ersättning för betald räddning/bärgning. Försäkringen lämnar ersättning med maximalt 1 500 kr per skadetillfälle. Försäkringen lämnar som mest ersättning vid 5 tillfällen per försäkringsperiod.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen gäller inte för eventuella reparationskostnader efter utförd bärgning samt resevdelar.

Du hittar fullständig information i försäkringsvillkoren.

Finns det några undantag kring vad försäkringen täcker?

Nedan följer exempel på vad försäkringen inte täcker.

 • Försäkringen gäller inte för fordon i yrkesmässig trafik t.ex. taxi, budbilar, körskolebilar eller fordon som deltar i tävlingsverksamhet.
 • Försäkringen gäller inte personbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton och/eller som är äldre än 15 år vid nyteckningstillfället.
 • Försäkringen gäller inte för skada som inträffat innan försäkringen tecknades.

Du hittar fullständig information i försäkringsvillkoren.

Vad behöver jag som tecknar tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid och anmäla inträffad skada utan dröjsmål till SBM Försäkring.

Om något inträffar går du först via ditt försäkringsbolag, täcks skadan i din ordinarie försäkring så kan du sedan kontakta oss så täcker vi kostnaden upp till 1 500 kr.

Hur anmäler jag en skada?

Du kan anmäla din skada genom att göra en digital skadeanmälan via vår hemsida.

Gå till skadeanmälan

Vad gör jag om jag behöver vägassistans?

Om din bil får driftstopp och du behöver assistans ringer du till valfritt assistansbolag för att sedan höra av dig till oss. Vi täcker din kostnad upp till 1 500 kr.

En mer omfattande försäkring

Vill du ha en mer omfattande väghjälpsförsäkring? Med Väghjälp Bil och Premium får du en utökad försäkring där du kan få sammanlagt upp till 72 000 kr i ersättning. Utöver det som ingår i Väghjälp Smart får du bland annat:

 • Ersättning vid missad avgång med tåg, flyg eller båt
 • Ersättning för hyrbil, hotell eller hemresa
 • Ersättning för borttappade bilnycklar eller nycklar som behöver kodas om
 • Ersättning vid feltankning
 • Hjälp vid driftstopp på tillkopplat släp eller husvagn
 • Täcker kostnad för TMA-bil