Välj väghjälpsnivå

Väghjälp

49 kr/mån 59 kr/mån

Väghjälp Premium

79kr/mån

Vägassistans inom 60 minuter

När du t.ex. råkar ut för punktering, motorstopp, olycka eller behöver starthjälp, låsöppning eller bärgning.

Extra ersättningar

Hämtning av bil efter reparation, eller om du missar hemresan och behöver hotell eller köp av ny biljett.

Alltid 0 kr i självrisk

Du betalar aldrig någon självrisk, oavsett vilken nivå du har på din Väghjälpsförsäkring.

Bli inte stående längs vägkanten

Få trygg assistans och bärgning när du behöver den som mest, oavsett tidpunkt på dygnet eller vem som kör bilen. Fyra av fem gånger får vi igång din bil på plats. Kan vi inte hjälpa dig på plats bärgar vi din bil kostnadsfritt till närmaste verkstad.

 

Ersättning för merkostnader upp till 72 000 kr

Med Väghjälp Bil kan du få sammanlagt upp till 38 000 kr i ersättning, och med Väghjälp Premium upp till 72 000 kr. Ersättningarna omfattar allt ifrån hyrbil, hotell och flyg, till kostnaden för att åka och hämta din bil från verkstaden.

 

I Sverige och Europa!

Med vår väghjälp kan du känna dig trygg även på resande fot. Oavsett var du befinner dig, hjälper vår partner Viking hjälper dig dygnet runt, året om i hela Europas Gröna Kort-område.

 

En omfattande vägassistans som ger dig trygghet

Väghjälp Premium är vår mest omfattande försäkring och är skapad för att du ska få ett starkt skydd och en extra trygghet på vägen oavsett var du befinner dig. I försäkringen ingår:

 • Få väghjälp vid exempelvis olycka, punktering, urladdat batteri, starthjälp, motorhaveri, bränslebrist, låsöppning, kollision eller tekniska fel
 • Reparation på plats eller bärgning till verkstad för upp till 10 000 kr
 • Ersättning för missad avgång med tåg, flyg, eller båt pga problem med bilen upp till 10 000 kr
 • Ersättning för hyrbil, hotell eller hemresa upp till 25 000 kr
 • Borttappade nycklar till bilen eller nycklar som behöver kodas om, ersättning upp till 5 000 kr
 • Ersättning vid feltankning upp till 3 000 kr
 • Hjälp även vid driftstopp på tillkopplat släp eller husvagn
 • Täcker kostnad för TMA bil upp till 10 000 kr (TMA bilar krävs vid vissa stora vägar för ökad säkerhet)
 • 0 kr i självrisk!

Väghjälp inom 60 minuter. 4 av 5 gånger får vi igång din bil på plats.

Det är aldrig roligt att bli ståendes längs vägen med bilen, det är ett riktigt irritationsmoment som också kan innebära stora kostnader. Planer behöver ändras, avgångar missas och extrakostnader tillkomma. Med vår väghjälpsförsäkring får du ett starkt skydd med en genomsnittlig framkörningstid under 60 minuter men också hjälp med dina merkostnader. Det enda du behöver göra är att ringa oss så koordinerar vi det som du kan tänkas behöva: hyrbil, hotell eller hemresa. Dessutom ersätter vi missade avgångar med tåg, flyg eller båt.

 

TMA-bil ingår

I försäkringen ingår även kostnad för TMA-bil, med upp till 10 000 kr. En TMA-bil är ett extrainsatt skyddsfordon som kan krävas vid vissa stora vägar för ökad säkerhet samt förhindra ytterligare olyckor. 

 

Ring vårt larmnummer - dygnet runt

Vårt larmnummer för väghälp 0771-88 89 90 går direkt till Vikings larmcentral - så att du och din bil är i trygga händer om något oväntat händer på vägen. Vi tar dig hela vägen fram.

Teckna Väghjälp

VANLIGA FRÅGOR OM VÄGHJÄLP

Vem kan teckna försäkringen?

Du behöver vara folkbokförd privatperson i Sverige och din personbil får max väga 3,5 ton eller husbil max 17 ton.

 • För att teckna Väghjälp får ditt fordon inte vara äldre än 17 år.
 • För att teckna Väghjälp Premium får ditt fordon inte vara äldre än 20 år.

Du hittar fullständig information i försäkringsvillkoren.

Varför ska jag teckna en Väghjälpsförsäkring om jag redan har en halv-/helförsäkring?

För den som saknar en väghjälpsförsäkring och blir ståendes längs vägen så kan det betyda stora kostnader. Med en väghjälpsförsäkring får du hjälp att ta dig fram hela vägen, oavsett tidpunkt på dygnet och vem som kör bilen. Du slipper att betala självrisken och vi sköter all skadehantering åt dig och du slipper utlägg. Med Väghjälpsförsäkring får du bland annat:

 • Extra ersättningar som omfattar allt ifrån hyrbil, hotell och flyg, till kostnaden för att åka och hämta din bil från verkstaden.
 • TMA-bil, ett extrainsatt skyddsfordon som kan krävas vid vissa stora vägar för ökad säkerhet (Väghjälp Premium)
 • Nyckelförsäkring, borttappade nycklar till bilen eller nycklar som behöver kodas om. (Väghjälp Premium)
 • Avbeställningsskydd, Om förbetalt evenemang missas till följd av skada på bilen ersätts biljettkostnaden för de personer i bilen som var på väg till eventet. (Väghjälp Premium)

Du hittar fullständig information i försäkringsvillkoren.

Vad skiljer Väghjälp och Väghjälp Premium?

I vår jämförelsetabell på hemsidan får du en tydlig bild över vilka de största skillnaderna är. Nedan listar vi några exempel på saker som ingår i Väghjälp Premium men som inte ingår i Väghjälp.

 • Feltankning: Försäkringen ersätter självrisk som betalts till bilens ordinarie försäkring för kostnader på grund av feltankning.
 • Nyckelförsäkring: Vid förlust av bilnyckel ersätts kostnaden för ny bilnyckel samt kostnad för omkodning av bilens startspärr.
 • Avbeställningsskydd: Om förbetalt evenemang missas till följd av skada på bilen som omfattas av denna försäkring, ersätts biljettkostnaden för de personer i bilen som var på väg till eventet.
 • Ersättning: Sammanlagt kan du få upp till 72 000 kr i ersättning (Väghjälp Bil, upp till 38 000 kr i ersättning).

När börjar försäkringen för mitt fordon att gälla?

Försäkringen för bil börjar gälla redan dagen efter att du köpt den. Startdatumet framgår även i ditt försäkringsbrev du får skickat till dig efter köp.

Du hittar fullständig information i försäkringsvillkoren.

Behöver jag betala någon självrisk?

Nej, försäkringen gäller utan självrisk.

Gäller försäkringen för fordonet eller personen som står på bilen?

Försäkringen gäller för försäkringstagaren, annan person som använder fordonet med ägarens tillstånd och de som vid skadetillfället är passagerare i det försäkrade fordonet. 

Vad ersätter försäkringen?

Väghjälpsförsäkringen ersätter band annat oförutsett driftstopp som beror på maskinhaveri eller annat tekniskt fel, kollision, vältning, avkörning eller annan olycka. Försäkringen gäller även tillkopplat fordon. Du får ersättning för hyrbil, hotell, hemresa samt hemtransport.

Du hittar fullständig information i försäkringsvillkoren.

Hur länge är försäkringen giltig?

Försäkringsperioden är 12 månader om inget annat anges i försäkringsbeskedet och gäller från den dag avtalet ingicks med SBM Försäkring. Vid försäkringstidens utgång erbjuds kunden årsvis förnyelse om inte annat framgår i försäkringsavtalet.

I vilka länder gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i alla europeiska länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet och färd mellan dessa länder. Vilka länder som ingår i Gröna Kort-Systemet framgår av www.tff.se.

Vad ingår inte i försäkringen?

I vår väghjälpsförsäkring ingår inte kostnad för inköp av nytt däck eller reparation av däck. Eventuella reparationskostnader efter utförd bärgning ingår inte heller i försäkringen.

Du hittar fullständig information i försäkringsvillkoren.

 

Behöver jag betala något vid bärgning?

Bärgning ingår i din Väghjälpsförsäkring. Ersättning lämnas för kostnader i samband med bärgning av fordon samt tillkopplad trailer, husvagn eller släp som är nödvändig när problemen inte kan avhjälpas på plats. Du betalar ingen självrisk.

Finns det några undantag kring vad försäkringen täcker?

Nedan följer exempel på vad försäkringen inte täcker. 

 • Försäkringen gäller inte för fordon i yrkesmässig trafik eller som deltar i tävlingsverksamhet.
 • Försäkringen gäller inte för skada som inträffat innan försäkringen tecknades.
 • Försäkringen gäller inte personbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton eller husbil vars totalvikt överstiger 17 ton.

   

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Vad behöver jag som tecknar tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid och anmäla inträffad skada utan dröjsmål till SBM Försäkring.

Hur anmäler jag en skada?

Du kan anmäla din skada genom att göra en digital skadeanmälan via vår hemsida.

Gå till skadeanmälan

Om jag befinner mig i utlandet och behöver bärgning, vem kontaktar jag då?

För väghjälp, kontakta omgående SBM utsedd larmcentral på telefonnummer +46 (0) 771 88 89 90 så hjälper de dig. Vid begäran om Väghjälp ska namn, registreringsnummer samt skadeorsak uppges.

Vad gör jag om jag behöver vägassistans?

För väghjälp, kontakta omgående SBM utsedd larmcentral på telefonnummer +46 (0) 771 88 89 90. Vid begäran om Väghjälp ska namn, registreringsnummer samt skadeorsak uppges.

Vem kontaktar jag vid behov av hyrbil, hotell och hemtransport?

Vid behov av hyrbil, hotell, hemresa och hemtransport/hämtning av personbil, kontakta utsedd larmcentral på telefonnummer +46 (0)771 88 89 90.

Hur får jag mitt Gröna kort inför bilresan?

Det gröna kortet är ett föräkringsbevis. När du ska besöka ett land i Europa där du behöver ha ett Grönt kort med dig på din resa behöver du höra av dig till ditt försäkringsbolag där du har din bilförsäkring.

Läs mer om det gröna kortet hos Trafikförsäkringsföreningen