Trygghet & Trafik

Tips till dig som privatleasar

Bild på par i bil

Vad ska man tänka på när man privatleasar en bil? Vad är normalt och onormalt slitage? Motorbranschens Riksförbund, MRF, har tagit fram en bred informationsbroschyr ”Privatleasing – att tänka på när du leasar bil” riktad till dig som konsument.

Läs mer »


Fartkameror får förare att skärpa sig

De flesta av oss trafikanter är positiva till fartkameror och förstår att de räddar liv.

Fartkameran har funnits i över 10 år. Men hur fungerar kamerorna egentligen och varför behövs de? Vilken betydelse har den automatiska övervakningen för hastigheterna på våra vägar? På vilka sätt bidrar fartkamerorna till ökad trafiksäkerhet, att rädda människoliv?

Läs mer »


Med SBM BilKlok får du som privatleasar din bil juristhjälp och trygghet hela vägen

SBM BilKlok

Försäkringen SBM BilKlok ger dig självriskreducering vid bilskador, kostnadsersättning, juridisk hjälp och rättsskydd.

Läs mer »


Poliser kan tända blåljus för att visa sin närvaro

Polisbil med blåljus

Polisen vill med ett blått fast sken öka sin synlighet när de kommer körande.

Läs mer »


Vilka färger är mest populära på bilar?

Vilken färg på bilen ska jag välja?

Vilken färg skulle du välja om du planerade att köpa ny bil?

Läs mer »