Oavsett skada

Så länge ditt försäkringsbolag täcker skadan så går vi in och ersätter självrisken upp till 10 000 kr per år.

Rättsskydd med juridisk hjälp

Blir det en tvist vid återlämnande av din leasingbil finns ett rättsskydd på upp till 1 miljon kronor per år.

Opartisk besiktning

En opartisk besiktning ingår i syfte att avgöra om leasingföretaget bär ansvaret för en skada.

Extra trygghet vid skada och vid återlämnandet av bilen

Självrisken för leasade bilar kan uppgå till flera tusen kronor, en skada på bilen kan därför bli en belastning för ekonomin. Att därtill hamna i tvist och villkorstolkningar med leasingbolaget, framförallt vid återlämnandet av bilen, kan också vara en situation där hjälp behövs.

Med Privatleasing Extra är din självrisk försäkrad så att när en skada uppstår betalar vi självrisken, och vid en tvist har du ett starkt rättsskydd samt den juridiska rådgivning du behöver. 

VANLIGA FRÅGOR OM PRIVATLEASING

Vem kan teckna Privatleasing Extra?

Privatleasing Extra kan tecknas av privatpersoner som är folkbokförda i Sverige. Vid tidpunkten för tecknandet ska den försäkrade ha sin bostad och huvudsakliga dygnsvila i Sverige.

Ditt fordon är:

 • Privatleasad personbil
 • Minst halvförsäkrad
 • Bilen väger max 3,5 ton

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.  

När börjar försäkringen gälla för min leasingbil?

Försäkringsperioden är 12 månader om inget annat anges i försäkringsbeskedet och gäller från den dag avtal ingicks med SBM Försäkring.

Vid nyteckning gäller försäkringen med en kvalificeringstid på 30 dagar. Det innebär att försäkringsskyddet gäller för skador som inträffar först efter kvalificeringstiden. Kvalificeringstid tillämpas inte vid förnyelse.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren.

Gäller försäkringen Privatleasing Extra utomlands?

För din privatleasad personbil gäller försäkringen i alla europeiska länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet och vid färd mellan dessa länder. Vilka länder som ingår i Gröna Kort-Systemet framgår av www.tff.se.

Notera att rättsskydd och juridisk rådgivning som gäller tvister som prövas i svensk domstol enligt svensk lag inte gäller utomlands.

När har jag rätt till ersättning?

Om skademomentet ingår i din ordinarie försäkring så täcker vi självrisken för din privatleasade bil. Det ingår även ett rättskydd för tvist vid återlämnande och juridisk rådgivning.

Följande ersättning gäller:

 • Försäkringen ersätter betalda självrisker upp till 10 000 kr per försäkringsperiod (12 månader).
 • Försäkringen gäller för tvister mot leasingbolag där försäkrad är part. Högsta ersättning för juridisk rådgivning är 25 000 kr per försäkringsperiod.
 • Om besiktning är nödvändigt för att fastställa rättsläget ersätts skälig kostnad för sådan besiktning. Högsta ersättning är 1 500 kr.
 • Försäkringen gäller för tvister mot leasingbolag där försäkrad är part. Högsta ersättning är 1 000 000 kr per försäkringsperiod.

Du hittar fullständig info i försäkringsvillkoren

Betalar jag någon självrisk?

Nej, försäkringen gäller utan självrisk.

Finns det något som försäkringen inte täcker?

Privatleasing Extra är en omfattande tilläggsförsäkring, men det finns vissa undantag där försäkringen inte gäller. Nedan följer exempel på vad försäkringen inte täcker som kan vara bra att känna till. Läs gärna försäkringsvillkoren samt förköpsinformation för fullständig information.

Försäkringen gäller inte:

 • för en skada som inträffar under de första 30 dagarna efter nyteckning (kvalificeringstid)
 • husbilar, släpvagnar och husvagnar eller för fordon vars totalvikt överskrider 3 500 kg.
 • fordon i yrkesmässig trafik, t.ex. taxibilar, budbilar, -MC, körskolebilar, militär- eller utryckningsfordon.
 • fordon i företagsleasing eller fordon som används i kommersiellt syfte.
 • fordon som testas eller används under träning inför eller i motortävling eller terrängkörning.

Du hittar fullständig information om vad försäkringen inte täcker i försäkringsvillkoren.  

Ersätter Privatleasing Extra en vanlig bilförsäkring?

Nej, Privatleasing Extra är en tilläggsförsäkring som:

 • Reducerar eller helt ersätter självrisken som du behöver betala när du nyttjar din vanliga bilförsäkring.
 • Ersätter för juridisk rådgivning, opartisk besiktning och rättsskydd.

Vad behöver jag som tecknar tänka på?

Som kund behöver du tänka på att betala försäkringspremien i tid och anmäla inträffad skada utan dröjsmål till SBM Försäkring.

Hur anmäler jag en skada?

Du kan anmäla din skada genom att göra en digital skadeanmälan via vår hemsida.

Gå till skadeanmälan