- 

Säkerheten ökar genom att cyklisten och bilisten har skyldigheter som gör att de båda behöver ta hänsyn till varandra. Vilket kan ge ett fint samspel i trafiken.

Cyklisten har väjningsplikt när den kommer in på en väg från en cykelbana.

Samtidigt har bilföraren skyldigheter mot cyklisten på en cykelpassage.

Bilister som svängt i en korsning och ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och ge cyklande och mopedister (klass II), som är ute på eller just ska ut på cykelpassagen, tillfälle att passera.

 

Trafikverket har som mål att 70 procent ska använda cykelhjälm år 2020.