Hanteringen av ett försäkringsärende tar ca tre veckor efter det att korrekt och fullständigt underlag skickats in.